Decàleg #9: Com encarar ammenaces o accions violentes en l’espai públic