Decaleg #D Una de les forces clau de la lluita noviolenta