Decàleg #F Un poble autoorganitzat localment és imparable