Una força més poderosa. La independència de l’Índia