Una fuerza más poderosa (3). Sudáfrica: libertad durante nuestra vida

Autor: 
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 
Localització: 
YouTube canal LluitaNoviolenta

Mkhuseli Jack, manté una disciplina de vagues de fam, empresonaments repetits, on es guanya la lleialtat dels negres sud-africans i el respecte de la comunitat blanca. En 1985, el Congrés Nacional Africà (ANC), inicia un pla de resistència noviolenta, amb boicots comercials, i sota la repressió del règim que no redueix l'acció noviolenta. Un exemple de lluita de les majories contra les minories opressores.