Alinsky, Saul

Imatge Títolordenació descendent Tipus Localització
Les 13 reglas de Saul Alinsky imprescindibles para todo buen revolucionario Fitxa http://www.bardina.org/lluis-maria-xirinacs/lluis-maria-xirinacs-1976-03-21-carta-a-un-policia-armat-cat.htm
Reveille for Radicals Llibre http://www.bardina.org/lluis-maria-xirinacs/lluis-maria-xirinacs-1976-03-21-carta-a-un-policia-armat-cat.htm
Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals Llibre http://www.bardina.org/lluis-maria-xirinacs/lluis-maria-xirinacs-1976-03-21-carta-a-un-policia-armat-cat.htm
Saul Alinsky’s 13 Tried-and-True Rules for Creating Meaningful Social Change Vídeo YouTube canal LluitaNoviolenta
Tratado para radicales. Manual para revolucionarios pragmáticos Llibre http://www.bardina.org/lluis-maria-xirinacs/lluis-maria-xirinacs-1976-03-21-carta-a-un-policia-armat-cat.htm