Silenci rebel

"Silenci… Rebel·leu-vos contra la injustícia"

Aquesta campanya neix el juny del 2018 quan un grup de persones fa silenci davant els jutjats de Tarragona contra la repressió i per la llibertat, denunciant el retrocés en les llibertats i els drets de la ciutadania. Des del 12 de febrer de 2019, també fan la mateixa acció davant el Tribunal Suprem de Madrid mentre duri el judici el procés.

El seu principal objectiu és demanar als jutges, fiscals i policies que no estiguin d’acord amb les mesures provisionals, les qualificacions de delictes i atestats policíacs, es rebel·lin contra la injustícia.

Notícies sobre la campanya:

- https://www.vilaweb.cat/noticies/silenci-tarragona-no-esteu-sols/
- https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-espanyola-reprimeix-ara-el-s...

Silenci, rebel·leu-vos

Aquests vídeos expliquen i mostren la campanya:

MLK

Silenci a Madrid