IMPORTANT!!

En nom de tots els integrants del "Silenci" vull agrair a tothom que ens va poder acompanyar ahir en la nostra acció número 200, així com a tots aquells que no hi varen poder ser. Agrair també l'esforç de tothom per mantenir més viva que mai l'acció de Tarragona, i el sobre esforç personal i econòmic que estem fent tots per mantenir l'única acció, a Madrid, de suport als presos i exiliats. A la vegada us emplacem a tots el proper 11 de juny, dimarts, per celebrar que fara un any del primer Silenci davant del Tribunal de la (In)justicia a Tarragona i 4 mesos davant del Tribunal Suprem a Madrid. Aquest dia convidarem a assistir al "Silenci" als destinataris de la nosrra acció (jutges, fiscals i policies) i si no venen, novanent farem una visita a cadascun d'aquests col•lectius.

SEGUIM!!!

"Silenci… Rebel·leu-vos contra la injustícia"

Aquesta campanya neix el juny del 2018 quan un grup de persones fa silenci davant els jutjats de Tarragona contra la repressió i per la llibertat, denunciant el retrocés en les llibertats i els drets de la ciutadania. Des del 12 de febrer de 2019, també fan la mateixa acció davant el Tribunal Suprem de Madrid mentre duri el judici el procés.

El seu principal objectiu és demanar als jutges, fiscals i policies que no estiguin d’acord amb les mesures provisionals, les qualificacions de delictes i atestats policíacs, es rebel·lin contra la injustícia.

Notícies sobre la campanya:

- Notícia Vilaweb: https://www.vilaweb.cat/noticies/silenci-tarragona-no-esteu-sols/
- Notícia Vilaweb: https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-espanyola-reprimeix-ara-el-s...
- Entrevista al Més324: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lluis-pastrana-portaveu-del-co...

Silenci, rebel·leu-vos

Aquests vídeos expliquen i mostren la campanya:

https://lluitanoviolenta.cat/sites/noviolencia/files/mp4/silenci-rebel_0.mp4
https://lluitanoviolenta.cat/sites/noviolencia/files/mp4/silenci_a_tarragona.mp4

`MLK`