Boardman, Elizabeth F.

Imatge Títolordenació descendent Tipus Localització
Prendre partit -1: guia per a equips de pau i projectes d'acompanyament Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Prendre partit -1: guia per a equips de pau i projectes d’acompanyament Manual
Prendre partit -2: com participar en equips de construcció de pau Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Prendre partit -2: com participar en equips de construcció de pau Manual