Imatge Títolordenació ascendent Tipus Localització
Reflexiones sobre la verdad Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Reflexiones sobre el amor incondicional Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
La verdad, frases famosas. Vídeo
La no-violencia arma política. Llibre Novact
Gandhi: Desobediència i resistència civil noviolentes Llibre