Imatge Títolordenació ascendent Tipus Localització
Desobeir Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Desobedecer Llibre https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/