Imatge Títolordenació descendent Tipus Localització
El camí de la major resistència Manual
The path of most resistance: a step-by-step guide to planning nonviolent campaigns https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/