Imatge Títolordenació descendent Tipus Localització
Desobediencia Civil Text https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Desobediencia civil y otros textos. Clásicos de la resistencia civil 8 Llibre libros.uaem.mx
Desobediencia. Antología de ensayos políticos Llibre
La desobediència civil Llibre
La no-violencia arma política. Llibre Novact
Walden i Del deber de la desobeciencia civil. Llibre Novact