Comunicat de Lluís Fenollosa, Arcadi Oliveres, Pepe Beunza i Núria Breu.