Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d’una perspectiva de pau (tercer d’ESO. Edicions 2007, 2015, 2016)