Civil Action and the Dynamics of Violence

Molts veuen les guerres civils com conflictes violents entre combatents armats No gensmenys la història ens mostra que grups civils, negocis, ONGs, governs locals i fins i tot grups armats poden respondre a la guerra usant accions civils. Caracteritzada per la reticència a usar la violència i la voluntat d'implicar-se amb els altres, l'acció civil por alentir, retardar o prevenir l'escalada violenta.

El llibre explora com gent en situacions conflictives desenvolupa accions civils i les maneres com tal tipus d'acció ha afectat la dinàmica violenta a Síria, Perú, Kènia, Irlanda del Nord, Mèxic, Bòsnia, Afganistan, Espanya i Colòmbia