Civil Action and the Dynamics of Violence

Any: 
2019
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

Molts veuen les guerres civils com conflictes violents entre combatents armats No gensmenys la història ens mostra que grups civils, negocis, ONGs, governs locals i fins i tot grups armats poden respondre a la guerra usant accions civils. Caracteritzada per la reticència a usar la violència i la voluntat d'implicar-se amb els altres, l'acció civil por alentir, retardar o prevenir l'escalada violenta.

El llibre explora com gent en situacions conflictives desenvolupa accions civils i les maneres com tal tipus d'acció ha afectat la dinàmica violenta a Síria, Perú, Kènia, Irlanda del Nord, Mèxic, Bòsnia, Afganistan, Espanya i Colòmbia