Consell 10. Com posar de moda el nostre moviment? Consells per canviar el món