Consell 12. Enfortir la identitat del grup Consells per canviar el món