Consell 14. Crear un gran dilema a l'oponent Consells per canviar el món