Consell 17. Habilitats o condicions? Consells per canviar el món