Consell 23: Entrenar-se per evitar la lluita violenta. Consells per canviar el futur.