Construir un estat segur i en pau

Any: 
2016
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

Construir un estat segur i en pau és una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats. Vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com pot esdevenir Catalunya en un futur, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.