Decàleg #5: Quines són les actituds de la força noviolenta