Decàleg #7: Criteris per avaluar que una acció és noviolenta, coherent i efectiva