Decàleg #9: Com encarar amenaces o accions violentes en l’espai públic