Decàleg #B. Efectivitat de les campanyes de lluita noviolenta