Decàleg #D. Una de les forces clau de la lluita noviolenta