Decàleg #F. Un poble autoorganitzat localment és imparable