Decàleg #G. Un poble autoorganitzat com a país és indestructible