Decàleg #H. Per una lluita efectiva, ètica i intel·ligent