Decàleg #A. La Defensa Civil Noviolenta: per afrontar amb eficàcia cops d’estat i ocupacions