Declaració de compromís amb AutoDefensa Noviolenta