Desarmar els inferns. Practicar la noviolència de Jesus avui.