Desmilitaritzar l'educació. Via essencial per aconseguir un món més pacífic.