El poder

Any: 
1993
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 
Localització: 
http://www.bardina.org/lluis-maria-xirinacs/lluis-maria-xirinacs-1976-03-21-carta-a-un-policia-armat-cat.htm

Parla: Lluís Maria Xirinacs. Moderador: Oriol Albó i Corrons. Organització de l’acte: Ecoconcern-Innovació social. Procedència del vídeo: Escola Finaly (http://finaly.org). Data d’emissió: 3 de novembre del 1993. Lloc: Sabadell. Durada: 2 hores, 14 minuts i 39 segons. Data de publicació: 24 de desembre del 2015. Idioma: català. 4:3.