Any: 
1993
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 
Localització: 
https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/

Parla: Lluís Maria Xirinacs. Moderador: Oriol Albó i Corrons. Organització de l’acte: Ecoconcern-Innovació social. Procedència del vídeo: Escola Finaly (http://finaly.org). Data d’emissió: 3 de novembre del 1993. Lloc: Sabadell. Durada: 2 hores, 14 minuts i 39 segons. Data de publicació: 24 de desembre del 2015. Idioma: català. 4:3.