Any: 
2015
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

Entrar en l’època de la noviolència planteja la urgència de trencar amb la ideologia de la “violència necessària” que és la base estructural de les nostres societats. La noviolència que l’autor proposa no defuig el conflicte ni la lluita; ben al contrari, la noviolència genera una acció indignada i de resistència. En aquest sentit la noviolència, com a filosofia i com a estratègia, “permet reconciliar l’exigència moral i el realisme polític”.