ICIP - Institut Català Internacional per la Pau

Any: 
2007
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, de divulgació i d’acció creada pel Parlament de Catalunya l’any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món.

Des dels principis de la democràcia, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre les persones, els pobles, les cultures, les nacions i els estats, l'ICIP treballa per la seguretat humana, la prevenció i resolució pacífica dels conflictes i les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, i la defensa dels drets humans.

L'ICIP és un organisme públic de caràcter institucional però alhora autònom, independent i amb personalitat jurídica pròpia. S'adreça i presta serveis a les administracions públiques, al món acadèmic i a la societat civil, i ret comptes al Parlament, al Govern i al conjunt de la ciutadania.