La força de la gent. Resistència no armada i solidaritat global.