Any: 
2013
Tipus: 
Temàtica: 
Idioma: 
Edats: 

Els conceptes que ordenen i estructuren el nostre pensament deixen poc espai a la noció de la noviolència, mentre que la violència conforma una part del nostre univers de pensament i de la nostra conducta. La noviolència ve a trasbalsar els nostres punts de referència. Per tant ens queda per endegar tot un treball pedagògic que transformi de debò les mentalitats dels mestres i dels nens.

En definitiva, es tracta d’educar els nens a la noviolència, però, per això, la primera condició és que l’educació s’inspiri ella mateixa en els principis, les regles i els mètodes de la noviolència.