La violència és poc útil per aconseguir objectius polítics. Entrevista a Jordi Armadans