Lluís Maria Xirinacs i Damians (1932-2007). Resum biogràfic.