Palestine and Israel: Improving Civil Society Peacebuilding Strategies, Design and Impact

Tipus: 
Temàtica: 
Idioma: 
Edats: 
Localització: 
Novact

Palestina i Israel: millorant les estratègies, el disseny i l’impacte de les accions socials de consolidació de la pau. Es va dur a terme en el marc del programa de Novact: “Promoure la seguretat humana a l’Orient Mitjà: enfortint l’alternativa noviolenta”, finançat per l’AECID – Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament Internacional i el Departament d’Operacions de Consolidació de la Pau.