Rabrindanath Tagore

Any: 
1994
Tipus: 
Idioma: 
Edats: 

Aquesta sessió de lectura i comentaris sobre la poesia de Rabindranath Tagore va comptar amb la presència d’Enric Aguilar.

Parla: Lluís Maria Xirinacs. Organització de l‘acte: Ecoconcern-Innovació social. Procedència del vídeo: Escola Finaly (http://finaly.org). Data d’emissió: 11 de maig del 1994. Lloc: Barcelona. Durada: 1 hora, 24 minuts i 49 segons. Data de publicació: 14 de desembre del 2015. Idioma: català. 4:3.