The Role of External Support in Nonviolent Campaigns: Poisoned Chalice or Holy Grail ?

Les campanyes noviolentes tenen lloc en contexts locals i internacionals, on el suport d'actors externs poden ser una espasa de doble fil. Les autores defensen que les campanyes no violentes tendeixen a beneficiar-se molt del suport extern, ja que les permet generar una alta participació, mantenir una disciplina noviolenta, dissuadir les accions altament repressives i facilitar les desercions de les forces de seguretat. De totes maneres, diverses formes de suport extern tenen efectes dissímils en les característiques i resultats de les campanyes noviolentes. Les autores han usat dades quantitatives i qualitatives de manera original per examinar les maneres com el suport extern ha tingut impacte en les característiques i taxes d'èxit en els aixecaments revolucionaris noviolents després de l'any 2000