Autor: 
Editorial: 
Any: 
???
Tipus: 
Temàtica: 
Idioma: 
Edats: 

El SIOF, o Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a les despeses militars, és una entitat de caràcter no lucratiu que dóna suport a totes les campanyes que anualment es desenvolupen a Catalunya i a l’Estat espanyol per donar a conèixer l’objecció fiscal a les despeses militars.