Un servei civil noviolent: viabilitat i característiques