Una fuerza más poderosa (1). L’Índia: desafiando la corona