Universitat Internacional de la Pau - UNIPAU

La Universitat Internacional de la Pau (UNIPAU) té l'objectiu de crear les condicions i facilitar les eines necessàries per a la formació, el debat, la reflexió i l'intercanvi d'opinions i experiències sobre conflictes i construcció de pau.