Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict

Any: 
2011
Tipus: 
Temàtica: 
Idioma: 
Edats: 

El llibre presenta un estudi on mostra que durant més d'un segle: del 1900 fins al 2006, la lluita noviolenta ha estat més del doble de vegades reeixida que la lluita violenta. Ha usat anàlisi estadística combinada amb l'estudi de casos en els quals explica els factors que fan que aquesta lluita sigui reeixida, i a cops fallida, també.