Imatge Títol Tipus Any Autor Temàtica Idioma Edats Localització Enllaç
Educar en y para el conflicto Text 2001 Cascón, Paco Resolució de conflictes Castellà Juvenil, Adult
Guia d’educació per a la pau a l’àmbit local. Construint pau des dels municipis Manual 2019 Maristany, Berta, Aranda, Helena, Flores, Mariano Educació, Pau Català Juvenil, Adult
Documentos Web 2001 Cascón, Paco Resolució de conflictes Castellà Juvenil, Adult
Recursos para un taller de Acción Directa Noviolenta Activitat 2010 Diverses entitats Acció noviolenta Castellà Juvenil, Adult
Beúnza, el primer objector Vídeo 1989 Programa Fulles Grogues Biografia Català Juvenil, Adult
Pepe Beunza, web oficial Web 2021 Beunza, Pepe Biografia, Antibelicisme, Antimilitarisme Castellà Juvenil, Adult
Prendre partit -2: com participar en equips de construcció de pau Manual 2011 Boardman, Elizabeth F. Pau Català Juvenil, Adult
Prendre partit -1: guia per a equips de pau i projectes d’acompanyament Manual 2011 Boardman, Elizabeth F. Pau Català Juvenil, Adult
De la dictadura a la democràcia. Un marc conceptual per a l’alliberament Llibre 2014 Sharp, Gene Teoria de l'acció noviolenta Català Juvenil, Adult
Lliguem caps: feminisme i noviolència Llibre 2017 Grup d’Estudi sobre Feminisme i Noviolència Feminisme Català Juvenil, Adult

Pàgines