Especialització en tasques

Tipus: 
Organització
Descripció: 

En qualsevol manifestació o acció no violenta hi ha sovint diverses tasques a fer, des d'un punt de vista organitzatiu. És bo que hi hagi gent que s'especialitzi en alguna d'aquestes tasques i es puguin formar equips de persones per a formar-se'n i portar-les a terme plegades.

Dos exemples: els equips de "bombers" especialitzats a neutralitzar les càpsules de gasos lacrimògens i els equips de distribució d'aliments entre els assistents de les manifestacions de Hong Kong 2019